top of page

MANUELE THERAPIE

Manuele therapie

Vaak worden klachten veroorzaakt door verstoringen in het bewegen. Het kan hier gaan om verstoringen op de plaats waar de pijn gevoeld wordt, maar klachten kunnen ook veroorzaakt worden op een andere plaats in de bewegingsketen, welke niet noodzakelijk pijnlijk is.

Bij manuele therapie worden specifieke technieken toegepast om de beweeglijkheid van de gewrichten in de bewegingsketen te herstellen, waardoor ‘normaal’ bewegen weer mogelijk wordt. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms wordt dit aangevuld met gedoseerde impulstechnieken (‘kraken’). Hierbij worden de gewrichten wat sneller bewogen, wat soms gepaard gaat met een knappend of krakend geluid. Sommige mensen ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet vervelend of pijnlijk.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar: bewegen gaat vlotter en de pijn is verminderd. Hierdoor wordt het mogelijk om op een correcte manier te oefenen voor een verder herstel.

bottom of page